Înscrierea în învățământul primar

PROGRAM PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE – AN ŞCOLAR  2023 – 2024

ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA  03.05.2023  – 18.05.2023 ÎNTRE  ORELE  8 – 18

ACTE  NECESARE LA ÎNSCRIERE :

 • CERERE TIP. Cererile-tip de înscriere pot fi completate la secretariatul şcolii noastre sau online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL – original şi copie;
 • CARTE DE IDENTITATE DE LA AMBII PĂRINȚI – original şi copie;
 • RECOMANDAREA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE (dacă este cazul);
 • ADEVERINȚĂ CJRAE (dacă este cazul);
 • HOTARÂRE JUDECĂTOREASCĂ ÎN ALTE CAZURI.

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.


Odinul nr 3445 din 17.03.2022 și Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023

 • ANEXA 1 la Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023
 • ANEXA 2 la Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023
 • ANEXA 3 la Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023

Calendarul înscrierii la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024

Circumscriptii_Blaj_2023-2024

Procedură operațională privind constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2022-2023
Procedura de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2022-2023
Procedura privind soluţionarea situaţiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar sau cele care nu se încadrează în calendarul înscrierii în învățământul primar.

Informaţii utile pentru părinţi

Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educației.
Înscrierea în clasa pregătitoare – care face parte din învățământul obligatoriu – este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data 31 august 2021 inclusiv. Toți copiii ai căror părinți cer înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înscriși la școala respectivă. Pe locurile rămase libere se înscriu copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități.
În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2).În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).
A) Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
 • b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii
 • c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte
 • d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/e în școala respectivă

B) Criteriile specifice de departajare sunt următoarele:

 • a) Existența unui document care dovedește că unul dintre părinți este cadru didactic, cadru didactic auxiliar, angajat în învățământ;
 • b) Existența unui document care dovedește că elevul locuiește la o rudă de gradul I, II, III, din circumscripția școlară arondată școlii sau la un tutore legal instituit aflat în aceeași situație;
 • c) Existența unor dovezi care să ateste că unul dintre părinți are locul de muncă în zona școlii și solicită înscrierea la această școală.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv pot să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare cu recomandarea de la grădinița pe care a frecventat-o copilul (Anexa nr. 1 la Metodologie).
În cazul acestor copii, care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, înscrierea la clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.
În cazul copiilor în care evaluarea “arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare”, părinții “vor fi consiliați în vederea copiilor la grădiniță, în grupa mare”, a stabilit Ministerul Educației.
În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat sunt înscriși copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

Cerere de înscriere online
Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Alte informații relevante:

Ordin, Metodologie, Calendar de înscriere a copiilor ​în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Evaluările se vor face doar pe bază de programare, ​la numărul de telefon din centrul menționat mai jos

CJRAE ALBA

TELEFONUL VERDE

​Ministerul Educaţiei și Cercetării
​pune la dispoziţia părinţilor şi cadrelor didactice telefonul verde