Posted on 28 decembrie 2022Categories Uncategorized

Procedură specifică cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile

Prezenta procedură specifică este elaborată în baza prevederilor art. 245 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022, denumită în continuare Metodologie. Procedura operaționalizează reglementările metodologice cu privire la recunoașterea, la nivelul unității de învățământ, a acumulării de către cadrele didactice a 90 de credite … Continue reading „Procedură specifică cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile”